Friskvård hund katt
Friskvård hund katt
Friskvård hund katt

Friskvård

Även friska djur behöver träffa en veterinär med jämna mellanrum. Oavsett om det gäller besiktning av valpar eller kattungar, vaccinationer, intyg eller röntgen (SKK). NordicVet erbjuder vi de flesta tjänster inom hälso- och friskvård för din hund eller katt. Vi vaccinerar även kaniner. Om du är osäker är det bara att ringa och fråga om vi har möjlighet att hjälpa till. Vi utför bland annat:


 • Vaccinationer (katt, hund och kanin)

 • Utfärdar EU-pass

 • Besiktning av såväl vuxna som valpar och kattungar

 • ID-märkning (chip)

 • Utfärdar diverse intyg

 • Avmaskning inför resor (EU-pass)

 • Foder- och viktrådgivning

 • Medicinsk/kemisk kastration

 • Recept mot fästingar

 • Hälsokontroll

 • Seniorkoll

 • Röntgen för SKK

 • Dräktighetsundersökning (röntgen och ultraljud)


Sjukvård

När din hund eller katt drabbas av akut eller kronisk sjukdom behöver du uppsöka veterinär. Det kan vara allt från att du ser att den haltar till att ditt djur upplevs som slött. Det kanske hostar eller har drabbats av kräkning eller diarréer. Många djur lider också av klåda som kan vara mycket besvärande. Du kanske märker att din fyrfota vän har utvecklat en ökad törst och har börjat kissa mer. Dessa situationer är exempel på när det är dags att söka veterinär.


På NordicVet undersöker vi ditt djur och tar nödvändiga prover. Vissa sjukdomar går över av sig självt, medan andra kan behöva mediciner för att lindra besvären. Andra tillstånd kan kräva flera veterinärbesök med utredning och provtagning.


Vi kan utföra många olika medicinska utredningar och behandla dem. T.ex. allergiutredning, ta blodprover för att kontrollera inre organ som lever, njurar sköldkörtel med flera. Vi utför även mag-tarmutredningar när t.ex. ditt djur besväras av långvarig diarré.


Om vi inte kan hjälpa dig, hänvisar vi till någon specialist och remitterar er vidare. Om ditt djur drabbats av en kronisk och komplicerad sjukdom eller till och med flera samtidigt, kan det krävas specialistkompetens. T.ex. vid blåsljud på hjärtat behöver ditt djur uppsöka en hjärtspecialist för vidare utredning.


Vi erbjuder även behandling av kroniska sjukdomar, där ditt djur kanske måste besöka kliniken för vård regelbundet. Tillsammans lägger vi upp en behandlingsplan som fungerar för dig som djurägare och ditt djur.


Tänk på att det inte går att beställa sjukvård till djur, utan att vi först får undersöka ditt djur och ta eventuella prover som behövs. Är ditt djur redan utrett för sin sjukdom och ni önskar flytta över till NordicVet går det bra, i dessa fall behöver vi få en journalkopia från det ställe där din hund eller katt utreddes och fått behandling.

Sjukvård hund katt
Sjukvård hund katt
Veterinär diagnostik
Veterinär diagnostik
Veterinär diagnostik

Diagnostik

På NordicVet har vi ett välutrustat labb där vi kan analysera de vanligaste förekommande proverna, på bland annat blod och urin, internt så att du som djurägare får snabba svar.


Vissa prover måste vi dock skicka till ett externt laboratorium för analys. Det kan handla om prover från hud, bakterieodlingar och knölar eller andra mer ovanliga analyser.


På kliniken finns även en modern röntgenapparat. Kliniken är även utrustad med ultraljud som vi kan använda för enklare diagnostik, t.ex. dräktighetsundersökning, undersöka urinblåsa och ta urinprov sterilt, söka efter främmande kroppar som kan ha fastnat eller för att se om det finns vätska i buken.

Kirurgi

På NordicVet erbjuder vi planerade kirurgiska ingrepp där patienten får gå hem samma dag. Nedan följer några exempel på kirurgiska ingrepp vi utför:


 • Kastrationer på hund och katt

 • Ta bort olika typer av knölar och hudflikar

 • Avlägsna tumörer, t.ex. juvertumörer

 • Sårbehandlingar och andra traumatiska skador

 • Amputationer, t.ex skadad svans eller klo


(För akuta operationer, som kräver att patienten blir kvar över natten, hänvisar vi till något av regionens akutsjukhus)

Veterinär kirurgi
Veterinär kirurgi
Veterinär kirurgi
Veterinär tandvård
Veterinär tandvård
Veterinär tandvård

Tandvård

Är din katt eller hund i behov av tandvård rekommenderar vi att börja med ett av våra tandvårdspaket. I tandvårdspaketet ingår en klinisk undersökning d.v.s. samtliga tänder undersöks, röntgenbilder tas för att avgöra om det finns pågående sjukdomar som inte kan ses vid den kliniska undersökningen, fickdjupsmätning och bettkoll, professionell tandrengöring och polering av tänderna. All tandvård utförs under gasnarkos med övervakning.


Om det visar sig att ditt djur har tandsjukdomar, t.ex. tandlossning, eller andra skador, brukar vi ringa till dig som djurägare för att diskutera behandlingsplan.

Svåra beslut

Det finns en dag som alla djurägare fruktar. Den där dagen där man är tvungen att fatta det där svåra beslutet.

Vi bidrar med vår kunskap och expertis för att du som djurägare ska känna dig trygg i att du fattar ett välinformerat beslut när det är dags.

På kliniken har vi möjlighet att genomföra respektfulla avlivningar för ett fint och värdigt avslut. Du bestämmer själv sedan om du vill ta hem kroppen för att själv utföra en begravning eller om du vill att vi ordnar med kremering, där du kan välja att få tillbaka askan för att begrava den.


Vi får många frågor om att erbjuda avlivningar i hemmet. I den mån vi har möjlighet att erbjuda det, vill vi naturligtvis ställa upp. Vi lovar inte att vi kan det, beroende på arbetsbelastning och personaltillgång, men fråga gärna. I den mån det är möjligt, får det ske i anslutning till att vi stänger kliniken vid 17 mån-tors. Vi tar ut en serviceavgift för hembesök.

Vetrinär avlivning
Vetrinär avlivning
Vetrinär avlivning

Våra priser

Veterinärkonsultationer

Veterinärkonsultation (ev. diagnostik tillkommer) 990 kronor

Veterinärkonsultation utökad (vid utredningar, vissa behandlingar

och mer avancerad diagnostik.) 1390 kronor

Veterinärkonsultation akut (vid akut vård samma dag) 1790 kronor
Veterinärkonsultation lördagar 1790 kronor

Enkelt återbesök (utan diagnostik eller recept) 790 kronor

Enkelt telefon-/e-postrecept 250 kronor

Telefonrådgivning (15 min.) inkl. recept 390 kronor


Veterinärkonsultation beteende per 60 min. 1990 kronor


I en veterinärkonsultation ingår anamnestagning (sjukdomshistoria),

klinisk undersökning av ditt djur, vid behov recept, administration som journalskrivning,

samt uppföljande telefonsamtal/e-post med vårdplan om din hund eller

katt behöver en sådan.


Vaccinationer

Kanin 790 kronor

Grund- och årlig vaccination katt och hund,
leptospiros och rabies 495 kronor/vaccination

Övriga vaccinationer på förfrågan


Pass, ID & besiktning

Passutfärdande inkl. pass 650 kronor

Avmaskningsintyg (EU pass) 375 kronor
Medicin köps separat eller medhavs

Besiktning vuxen/unge 900/800 kronor

Övriga intyg 490 kronor

ID-märkning, chip 450 kronor

Besiktning ID-märkning & vaccination (kull) 950 kronor/individ


Tandvård

Tandvårdspaket hund 4990 kronor

Tandvårdspaket katt 3990 kronor


I tandvårdspaket ingår narkos samt narkosövervakning, professionell

tandrengöring, polering och dentalröntgen. Om vi behöver dra ut

någon/några tänder tillkommer debitering.


Kirurgi

Kastration hankatt 850 kronor

Kastration honkatt 1495 kronor

Kastration hanhund 4495 kronor

Kastration tik från 6690 kronor

Avlivning

Avlivning hund (ev. kremering tillkommer) 1890 kronor

Avlivning katt (ev. kremering tillkommer) 1390 kronor

Avlivning smådjur (ev. kremering tillkommer) 995 Kronor


Övrigt

Uteblivet besök 500 kronor


Alla priser är inkl. Moms.

Priser på övrig vård ges på förfrågan.

Vid större och mer avancerade utredningar lämnas prisförslag utifrån vårdplan.

Vi kan direktreglera mot samtliga försäkringsbolag.

Samtliga priser avser 2024 års prisnivå.


Veterinärkonsultationer

Veterinärkonsultation standard 990 kr

Veterinärkonsultation utökad 1390 kr

Veterinärkonsultation akut 1790 kr
Veterinärkonsultation lördagar 1790 kr

Enkelt återbesök 790 kr

Enkelt telefon-/e-postrecept 250 kr

Telefonrådgivning inkl. recept 390 kr


Veterinärbesök beteende per 60 min 1990 kr


I en veterinärkonsultation ingår anamnestagning (sjukdomshistoria),

klinisk undersökning av ditt djur, vid behov recept, administration som journalskrivning,

samt uppföljande telefonsamtal/e-post med vårdplan om din hund eller

katt behöver en sådan.


Vaccinationer

Kanin 790 kr

Grund- och årlig vaccination
katt och hund,
leptospiros och rabies 495 kr/vacc

Övriga vaccinationer på förfrågan


Tandvård

Tandvårdspaket hund 4990 kr Tandvårdspaket katt 3990 kr

Tandvårdspaket innebär narkos samt narkosövervakning, professionell tandrengöring, klinisk undersökning dentalröntgen.

Kirurgi

Kastration hankatt 850 kr

Kastration honkatt 1495 kr

Kastration hanhund 4495 kr

Kastration tik fr. 6690 kr


Pass & ID

Passutfärdande inkl. pass 650 kr

Avmaskningsintyg (EU pass) 375 kr Medicin köps separat eller medhavs

Besiktning vuxen/unge 900/800 kr

Övriga intyg 490 kr

ID-märkning, chip 450 kr

Besiktning ID-märkning & vaccination (kull)

950 kr/individ


Avlivning (kremering tillkommer)

Avlivning hund 1890 kronor Avlivning katt 1390 kronor

Smådjur 995 kronor


Alla priser är inkl. Moms.

Priser på övrig vård ges på förfrågan.

Vid större och mer avancerade utredningar lämnas prisförslag utifrån vårdplan.

Vi kan direktreglera mot samtliga försäkringsbolag.

Samtliga priser avser 2024 års prisnivå.

Veterinärkonsultationer

Veterinärkonsultation (ev. diagnostik tillkommer) 990 kronor

Veterinärkonsultation utökad (vid utredningar, vissa behandlingar

och mer avancerad diagnostik.) (ev. diagnostik tillkommer) 1390 kronor

Veterinärkonsultation akut (vid akut vård samma dag) 1790 kronor
Veterinärkonsultation lördagar 1790 kronor

Enkelt återbesök (utan diagnostik eller recept) 790 kronor

Enkelt telefon-/e-postrecept 250 kronor

Telefonrådgivning (15 min.) inkl. recept 390 kronor


Veterinärkonsultation beteende per 60 min. 1990 kronor


I en veterinärkonsultation ingår anamnestagning (sjukdomshistoria),

klinisk undersökning av ditt djur, vid behov recept, administration som journalskrivning,

samt uppföljande telefonsamtal/e-post med vårdplan om din hund eller

katt behöver en sådan.


Vaccinationer

Kanin 790 kronor

Grund- och årlig vaccination katt och hund,
leptospiros och rabies 495 kronor/vaccination

Övriga vaccinationer på förfrågan


Tandvård

Tandvårdspaket hund 4990 kronor

Tandvårdspaket katt 3990 kronor


Tandvårdspaket innebär narkos samt narkosövervakning, professionell tandrengöring, klinisk undersökning dentalröntgen.


Pass, ID & besiktning

Passutfärdande inkl. pass 650 kronor

Avmaskningsintyg (EU pass) 375 kronor
Medicin köps separat eller medhavs

Besiktning vuxen/unge 900/800 kronor

Övriga intyg 490 kronor

ID-märkning, chip 450 kronor

Besiktning ID-märkning & vaccination (kull) 950 kronor/individ


Kirurgi

Kastration hankatt 850 kronor

Kastration honkatt 1495 kronor

Kastration hanhund 4495 kronor

Kastration tik från 6690 kronor


Avlivning

Avlivning hund (ev. kremering tillkommer) 1890 kronor

Avlivning katt (ev. kremering tillkommer) 1390 kronor

Avlivning smådjur (ev. kremering tillkommer) 995 Kronor


Övrigt

Uteblivet besök 500 kronor


Alla priser är inkl. Moms.

Priser på övrig vård ges på förfrågan.

Vid större och mer avancerade utredningar lämnas prisförslag utifrån vårdplan.

Vi kan direktreglera mot samtliga försäkringsbolag.

Samtliga priser avser 2024 års prisnivå.

NordicVet AB

Karl Johans väg 101

244 46 Kävlinge

Öppettider

Må 08:00-19:00

Ti - Fr 08:00-17:00

Lö efter överenskommelse


Kontakta oss

046 – 260 55 00

hej@nordicvet.net

NordicVet AB

Karl Johans väg 101

244 46 Kävlinge

Öppettider

Må 08:00-19:00

Ti - Fr 08:00-17:00

Lö efter överenskommelse


Kontakta oss

046 – 260 55 00

hej@nordicvet.net

NordicVet AB

Karl Johans väg 101

244 46 Kävlinge

Öppettider

Må 08:00-19:00

Ti - Fr 08:00-17:00

Lö efter överenskommelse


Kontakta oss

046 – 260 55 00

hej@nordicvet.net